top of page

plant nutrients

banner [Kurtarılan].png

Navigator N46
(NPBT)

NPBT’nin en önemli avantajı üreaz inhibitasyonunu farklı tiplerinde düşük konsantrasyonlarda dahi etkili yapabiliyor olmasıdır.

Navigator N46 (NPBT)

Uygun kalite ve fiyat dengesine sahip ürünlerimizdendir. Bu ürünümüz her türlü sulama sistemleri ile bitkide optimum düzeyde beslenme sağlamasında etkin rol üstlenmektedir.

Kullanım Kılavuzu

Navigator N46(NPBT) azot gübrelemesinin etkinliğini arttırmak için

geliştirilen bir üreaz inhibitörlü gübredir. İçeriğindeki üreaz inhibitor üre

gübresinin hidrolizini geciktirerek amonyak (NH3) formunda azot

kayıplarını (buharlaşma) azaltır. Uygun miktarda kullanımında verim ve

kalitesinin artmasına yardımcı olur. Klasik azotlu gübrelere göre daha

az dozda uygulama imkanı sağlar.

 

Üre gübreleri, gübrenin uygulama şekli, toprak cinsi ve çevre

faktörlerine bağlı olarak amonyak (NH3) formunda azotun uçup

kaybolmasına karşı yatkındır ve bu kayıp uygulanan toplam azotun

%50’sine kadar ulaşabilmektedir. Üre gübresindeki azot kaybını

azaltmanın bir yolu, üreaz aktivitesinini inhibite ederek ürenin

hidrolizini azaltmaktır. Üreaz ürenin karbondioksit ve amonyağa

hidrolizinde katalizör görevi gören bir enzimdir.

Üreazın inhibitasyonu ile üre gübresi NH3’e hidrolize olmadan

toprağa geçebilir veya bağlanabilir. Bu sayede toprak kolloidlerince

tutularak azotun gaz formunda kaybının azalmasını sağlar.

NBPT [N-(n-butyl) thiosphoric triamide] etkisi iyi bilinen bir üreaz inhibitörüdür.

setologo-w.png
bottom of page